Dit is dus vooral nuttig bij katjes in een opvangsituatie of waarvan je geen idee hebt of de meoder geënt. Bij oudere katten heeft het wat minder nut, omdat hun eigen afweer al actiever. Feliserin is via de cascade-regeling (B) of off-label-use (NL) in duitsland te bestellen. Zorg dat je dierenarts het in huis heeft voor het nodig is, levertijd is (ongeveer) drie weken. Veel dierenartsen kennen het niet, dus vraag ernaar, praat erover: hoort en zegt het voort! (En nee ik heb geen aandelen). Bij chronische niezers moet je preventief werken door te zorgen dat ze zo min mogelijk last van stress hebben en dat hun weerstand (dus) maximaal.

(laten) passen. Dit zijn antistoffen tegen niesziekte en Kattenziekte. Het doet niets met de eigen afweer (itt een vaccin maar het geeft die kleintjes een steuntje in de rug bij de bestrijding van de ziektekiem.

Ondersteunen met aureomycineoogzalf 2-3 maal daags. Gloveticol werkt soms ook, maar aureomycine eigenlijk altijd. Bovendien vinden ze doccheck het minder vies. Als ze last hebben van chlamydia (herkenbaar aan hél kleine zweertjes op de tong en in de keel, en een afkeer van eten (die zweertjes doen pijn!) (zo groot als een speldeknop of tools nog kleiner is Ronaxan (doxycycline) het beste. Als je een chronische niezer hebt, waarbij de noroclav niets meer doet, kun je naar de zitromax grijpen. Met dit middel moet je terughoudend zijn en pas toedienen als de alternatieven niet meer werken: ten eerste is het een middel waar nog weinig resistentie tegen is, en dat moeten we zo zien te houden, ten tweede kan dit middel ook voor de kat. Verder kun je bij al deze ab bij een kat die goed verstopt zit aanvullend nog stoombaden toepassen, dat geeft ze wat lucht waardoor ze zich wat beter voelen. In je douchecabine zet je een reismandje met je kat erin. Op een pot-pourribrander met een waxinelichtje of zo iets dergelijks zet je een bakje met heet water en daar doe je 2 druppeltjes poho-olie stoomdruppeltjes. (te verkrijgen B: meestal op bestelling) bij je apotheek, nl: kruidvat of reformzaak) laat je kat daar een minuutje of 10-15 bij in de stoom zitten. (Zorg wel dat hij/zij niet met zijn pootjes bij het vlammetje of het hete water kan!).

Teveel medicatie geslikt, wat nu?


Eerst en vooral: openingszin niesziekte wordt veroorzaakt door vél verschillende verwekkers. Het is dus moeilijk om te zeggen dat én bepaald antibioticum het 'ideale'. Vervolgens is amoxycilline/ clavulaanzuur ( synulox, noroclav en er zijn er nog wel meer) het ab van eerste keus. Driekwart van de niesziektepatientjes reageert daar goed. Wel voldoende lang volhouden, je bent er niet altijd met een kuurtje van 10 dagen, soms moet je het wel twee maanden volhouden. Aangezien het een betrekkelijk veilig ab is, kan dat ook. Mengen met een beetje koffiemelk en dan vragen ze er na een paar dagen zelf.

Toelichting, medicatie malen, werkoverleg by Esmée draaisma on Prezi


Daarin legde ik de situatie uit en vroeg of zij ermee akkoord gingen als ik zou stoppen met de medicatie. Ik kreeg, ook per mail, te horen dat zij mijn vraag niet in behandeling namen en dat ik me kon wenden tot de lhv of de knmg. De lhv verwees mij door naar de knmg en daar hebben enkele juristen zich over de kwestie gebogen. Het antwoord dat ik kreeg was helder en eenduidig: stoppen met de medicatie, maar niet zonder patiënt haar medeweten. Zij is immers weliswaar schizofreen, maar niet wilsonbekwaam. Zij hoort dus af te weten van de medicatietoediening, met welke beweegredenen dit destijds is gestart en wat de consequenties zijn als zij ermee zou stoppen. Mocht de echtgenoot blijven tegenwerken, dan zou ik in dit verband zelfs mijn beroepsgeheim mogen doorbreken. Suïcide, gesteund door dit advies heb ik nogmaals met de man van patiënte gesproken, mijn mening gegeven en voorgesteld om in overleg tot een betere oplossing te komen.

medicatie malen

Psychiater, een paar weken later kwam de man voor controle bij mij op het spreekuur. Het bleek inmiddels weer wat beter te gaan met zijn vrouw. Ik zei nogmaals dat ik op termijn een einde wilde aan de geheime toediening van medicijnen en samen met hem wilde nadenken over een andere oplossing. Hij voelde er roodblond niets voor. Daarna heb ik de casus besproken met een aantal collegas. Zij adviseerden unaniem om te stoppen met medicatieverstrekking. Aan de collega voor wie ik waarnam heb ik gevraagd hoe dit zo heeft kunnen gebeuren.

Zij vond dat er soms situaties zijn waarbij je als huisarts weinig anders kunt dan medewerking verlenen aan een patiënt, of in dit geval de partner van. Ook heb ik contact gezocht met een psychiater die deskundig was op het gebied van schizofrenie. Die zag het dilemma niet en adviseerde om patiënte op te bellen en onder valse voorwendselen (ik ben uw nieuwe huisarts en zou graag eens kennismaken) en onder het mom van gezondheidsscreening bloed te prikken. Dit kon ik dan controleren op een aantal parameters die van belang zijn bij het gebruik van antipsychotica. Toen partieel ik hem een week later terugbelde met de vraag of hij de zorg van mij wilde overnemen, omdat het mijns inziens tweedelijnszorg betreft, meende hij dat dit niet kon en dat ik patiënte beter regulier, met patiëntes medeweten, naar de tweede lijn kon verwijzen. Inspectie, vervolgens heb ik mij gemeld bij de Inspectie voor de gezondheidszorg. Dit kon alleen per e-mail.

Medicatie bij adhd - wikipedia

Anderzijds voelde het voor mij als arts niet goed om hieraan mee te werken, onder meer omdat het onwettig. Ik heb begrip getoond voor zijn moeilijke situatie, maar hem vervolgens home ook uitgelegd dat hij iets doet wat juridisch onjuist is en dat ik, wanneer ik daaraan meewerk, strafbaar ben. Hij zei dit wel te begrijpen. Maar shampoo voor mijn voorstel om bij hen langs te komen zodat ik ook met zijn vrouw kon kennismaken, stond hij niet open. Hij was bang dat zijn vrouw argwaan zou krijgen met het risico dat zij achter de clandestiene toediening van de medicatie zou komen. Uiteindelijk ben ik na een lang gesprek, waarbij ik het gevoel had met mijn rug tegen de muur te staan, akkoord gegaan met het aanpassen van de medicatie. Daarbij wel benadrukkend dat dit in de toekomst niet zo kon doorgaan.

medicatie malen

Malen malen 010) Instagram photos and videos

Haar man zag toen maar én uitweg: haar de medicatie in het geheim toedienen. En dat doet hij nog steeds. Hij is degene die dagelijks voor het eten zorgt en zo dient hij haar de medicatie toe. De vrouw blijkt op deze manier inmiddels zon vijftien jaar redelijk stabiel te functioneren, waarbij de echtgenoot af en toe de medicatie een beetje aanpast. Rug tegen de muur. Zijn vraag aan mij die middag was of ik akkoord ging met het ophogen van de medicatie, omdat zijn echtgenote weer richting psychose leek te gaan. Ik stond voor een dilemma. Enerzijds zat de man al jaren candida in dezelfde situatie, en zou verandering in het beleid voor het hele systeem verstrekkende consequenties hebben.

Sinds enige tijd werk ik als waarnemer in de praktijk van een zieke collega. Daar kwam op een middag de echtgenoot van een schizofrene patiënte uit right de praktijk langs, alleen. De patiënte zelf kende ik niet. De man vertelde dat hij zijn vrouw al jarenlang in het geheim medicatie toediende, sinds zij meerdere malen, meestal gedwongen, opgenomen was geweest in een psychiatrische instelling. Kort na de laatste opname was zij gestopt met de medicatie en had zichzelf ook aan verdere controles onttrokken. Op zeker moment werd zij opnieuw psychotisch. In de toenmalige situatie was er volgens haar man geen goede mogelijkheid tot hulpverlening. Ze hadden twee kleine kinderen, onder wie een pasgeboren baby.

Malen, bilder images on Pinterest medicinal plants, natural

Naar overzicht de kinderen kwestie, rubriek de kwestie, ondanks protocollen en richtlijnen is de dagelijkse praktijk van het artsenvak vaak verre van eenduidig. In de rubriek de kwestie legt Medisch Contact praktijkdilemmas aan u voor. Geef uw mening onderaan het artikel. Heeft u zelf een Kwestie die u wilt voorleggen? Stuur dan een uitgebreide gevalsbeschrijving naar: onder vermelding van de kwestie. De vraag, de echtgenoot van een patiënte dient zijn vrouw in het geheim antipsychotica toe die ze zelf weigert. Ze functioneert er al jaren goed bij, maar juridisch zit de man fout en moreel is het ook moeilijk te verkopen. Als huisarts wil ik dat dit stopt, maar ik zie ook welke problemen de man dan te wachten staan. Ik ben benieuwd wat mijn collegas in mijn plaats zouden doen.

Medicatie malen
Rated 4/5 based on 923 reviews